Uniek afscheid nemen begint bij VANDO uitvaartzorg

                       PERSOONLIJKE CREMATIE EN BEGRAFENIS VERZORGING                                    M 06 418 581 71 (24/7 bereikbaar)

VANDO Uitvaartzorg - Begrafenis of crematie


Begrafenis of crematie...

Begrafenis...

Bij begraven kan u kiezen voor een graf met uitsluitend recht, beter bekend als familiegraf..

In een familiegraf worden meestal overledenen begraven die een binding hebben met elkaar. Deze zijn herkenbaar doordat er 1 steen op het graf staat/ligt met meerdere namen.

De rechthebbende bepaalt wie er in het graf wordt begraven, de rechten zijn meestal 20 of 30 jaar waarna ze telkens met 10 jaar, of een veelvoud hiervan, verlengd kunnen worden. 

In een algemeen graf bepaalt de beheerder van de begraafplaats wie er in het graf wordt begraven.

Normaal gesproken is dat in volgorde van begraven. Deze graven zijn herkenbaar aan meerdere stenen op het graf.
Na een grafrust van 10 jaar wordt het graf geruimd en de eventuele resten herbegraven in een zgn. knekelput op de begraafplaats.

 

Crematie...

Crematie is een ander woord voor lijkverbranding. De kist met de overledene wordt in een crematieoven, bij een temperatuur van ongeveer 1200 graden, ingevoerd.
Door de hoge temperatuur en het toedienen van zuurstof start het crematieproces welke zo'n 1,5 uur duurt. Daarna wordt de oven geruimd en wordt alles opgevangen in een aslade.
Na het verwijderen van onverbrande zaken zoals handvatten van de kist of prothesen wordt het restant in een cremulator verpulvert tot as. De as, voorzien van het crematiesteentje, wordt bewaard in een asbus in de askamer van het crematorium. 

Na 1 maand kan men over de as beschikken. Men kan het laten verstrooien of  in een urn bewaren en ergens plaatsen b.v. in een urnenmuur of -graf.

Dit kan op het terrein van het crematorium maar ook op begraafplaatsen. Ook kan men de urn thuis bewaren, hiervoor zijn schitterende urnen bij ons te koop in onze uitvaartwinkel.

 Voor een uitvaart, begrafenis of crematie, naar wens in: Doesburg, Dieren, Ellecom, Spankeren, Brummen, Laag - Soeren, Eerbeek, Loenen, Beekbergen, Apeldoorn, De Steeg, Rheden, Velp, Arnhem, Angerlo, Giesbeek, Lathum, Zevenaar, Voor Drempt, Achter Drempt, Baak, Zutphen, Laag - Keppel, Langerak, Loil, Wehl en Doetinchem.

UNIEK AFSCHEID NEMEN BEGINT BIJ VANDO UITVAARTZORG, PERSOONLIJKE CREMATIE EN BEGRAFENIS VERZORGING M 06 418 581 71 (24/7)